Menu
Obec Veľaty
Veľaty

VZN

VZN

Dodatok č. 3/2024 k VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č. 3-2024 k VZN 1-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,39 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 8. 1. 2024

Dodatok č.2/2023 k VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

Dodatok č.2-2023k VZN č.1-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 23. 10. 2023

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

VZN č. 1-2017 (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,82 MB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 15. 12. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľaty č. 2/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľaty č. 2/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
VZN č. 2 - 2022 o podmien. poskyt. dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,48 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 17. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľaty č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľaty

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľaty č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľaty
VZN č. 1- 2022 o výške príspevku v MŠ,ZŠ,ŠJ..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,56 kB
Stiahnuté: 169×
Vložené: 17. 12. 2021

VZN 02/2012 - O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch, postavených s podporou štátu v obci Veľaty

VZN 02/2012 - O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch, postavených s podporou štátu v obci Veľaty
VZN 022012 O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 15. 2. 2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o  určovaní názvov ulíc, verejných priestranstiev a  číslovaní pozemných stavieb v  Obci Veľaty

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o  určovaní názvov ulíc, verejných priestranstiev a  číslovaní pozemných stavieb v  Obci Veľaty
vzn_č.1-2020_velaty o názvoch ulíc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,41 kB
Stiahnuté: 201×
Vložené: 29. 12. 2020

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľaty

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľaty č. 3/2013 o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na území obce Veľaty
vzn_dodatok_velaty č.3-2013pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,02 kB
Stiahnuté: 335×
Vložené: 14. 2. 2020

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľaty

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľaty č.1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Veľaty
vzn_dodatok_velaty č. 2pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,76 kB
Stiahnuté: 348×
Vložené: 18. 12. 2019

Všeobecné záväzne nariadenie Obce Veľaty č. 3/2019 zo dňa 12. 9. 2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľaty.

VZN o čase predaja č.3-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,85 kB
Stiahnuté: 280×
Vložené: 31. 10. 2019

Všeobecné záväzne nariadenie Obce Veľaty č. 2/2019 zo dňa 12. 9. 2019 o verejnom poriadku.

vzn-obce-o-verejnom-poriadku č.2-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,48 kB
Stiahnuté: 316×
Vložené: 31. 10. 2019

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľaty

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľaty č.1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Veľaty.
vzn_dodatok č. 1_2019_velaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,58 kB
Stiahnuté: 315×
Vložené: 8. 8. 2019

Štatút obce Veľaty 2019

Štatút obce Veľaty 2019
Statut Velaty 2019 pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,5 kB
Stiahnuté: 548×
Vložené: 30. 7. 2019

VZN č. 1/2019 - o určení výšky na čiastočnu úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

VZN č. 12019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 918,42 kB
Stiahnuté: 383×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN č. 2/2018

Požiarny poriadok obce Veľaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,59 kB
Stiahnuté: 597×
Vložené: 15. 6. 2018

VZN č 1/2018 - o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovani

VZN č. 1 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,29 kB
Stiahnuté: 792×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN č. 6/2016 - o nakladaní s komunalnými odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

vzn 6 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,9 MB
Stiahnuté: 721×
Vložené: 9. 6. 2020

Dodatok č. 1 k VZN 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľaty za kalendárny rok

VZN č. 1-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,65 MB
Stiahnuté: 635×
Vložené: 26. 11. 2019

VZN č. 4/2016 - o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Veľaty

vzn 4_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,38 kB
Stiahnuté: 761×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN č. 1/2016 - o miestnych daniacha o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľaty na kalendárny rok

vzn č. 12016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,5 kB
Stiahnuté: 631×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN č.3/2016 - o určovaní názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v Obci Veľaty

vzn č 3 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,12 kB
Stiahnuté: 1,570×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN č.2, Cintorín, 2016

cintorin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,12 kB
Stiahnuté: 717×
Vložené: 26. 2. 2016

VZN4_2013 - o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu

VZN4_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,48 MB
Stiahnuté: 767×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN3_2013 - o udržiavaní čistoty, verejného poriadku a o údržbe verejnej zelene na území obce Veľaty

VZN3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,87 MB
Stiahnuté: 597×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN3_2012 - Zmeny a doplnky č. 1.(ZaD č.1) Územného plánu pre obec Veľaty

VZN3_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,8 kB
Stiahnuté: 529×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN2_2015 - o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Veľaty

VZN2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,69 MB
Stiahnuté: 683×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN2_2013 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Veľaty

VZN2_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,48 MB
Stiahnuté: 987×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN1_2014 - prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN1_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,8 kB
Stiahnuté: 576×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN_dodatok_2_2015 -o určení výšky príspevku na čiastoćnú úhradu nákladov v školách a śkolských zariadeniach.

VZN_dodatok_2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,5 kB
Stiahnuté: 564×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN_dodatok_1_2014 - o určení výšky príspevku na čiastoćnú úhradu nákladov v školách a śkolských zariadeniach.

VZN_dodatok_1_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,46 kB
Stiahnuté: 528×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN_2011 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľaty na kalendárny rok 2011

VZN_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,12 kB
Stiahnuté: 471×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN_4_2010 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území Obce Veľaty

VZN_4_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,46 kB
Stiahnuté: 427×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN_3_2009 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obec Veľaty

VZN_3_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,51 kB
Stiahnuté: 446×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN_2_2010 - o úhradách za poskytované služby obcou

VZN_2_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,21 kB
Stiahnuté: 516×
Vložené: 9. 6. 2020

VZN_1_2010 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľaty na kalendárny rok 2010

VZN_1_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,15 kB
Stiahnuté: 518×
Vložené: 9. 6. 2020

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hore

Cintorín

Šport

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 4. 2024
slabý dážď 10 °C 6 °C
piatok 26. 4. slabý dážď 15/5 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 17/5 °C
nedeľa 28. 4. jasná obloha 20/10 °C

Kalendár zvozu odpadu

NATUR - PACK

NATUR - PACK