Menu
Obec Veľaty
Veľaty

Informácie rodičom

 

prváci


Adresa:

Základná Škola Veľaty
Staničná 131/5
07615 Veľaty

Riaditeľka ZŠ:

Mgr. Ingrid Rusňáková

Učiteľka ZŠ :

Mgr. Martina Rusnáková

Vychovávateľka v ŠKD :

Bc. Viktória Papcunová

 

Telefón:

056/6700530

Mobil :   

0901 757 779

e-mail:

rusnakova12345@gmail.com

 

V školskom roku 2021/ 2022 navštevuje základnú školu 17 žiakov.

 

1. hodina 8:00 - 8:45
   prestávka  8:45 - 8:55
2. hodina  8:55 - 9:40
   prestávka 9:40 - 10:00
3. hodina 10:00 - 10:45
   prestávka 10:45 - 10:55
4. hodina  10:55 - 11:40
    prestávka 11:40 - 11:50
5. hodina 11:50 - 12:35
    prestávka  12:35 - 13:05
6. hodina  13:05 - 13:50

Rada Školy
Predsedkyňa RŠ: Mgr. Martina Rusnáková
Ostatní členovia: Ing. Ľubomír Domaracký
Magdaléna Hudáková
Michaela Šándorová
Regina Klériová

 

Školský Klub Detí
Od pondelka do piatka v čase od 11:30 do 15:30
Vychovávateľka: Bc. Viktória Papcunová

Organizačný poriadok ŠKD tu ku stiahnutiu
Vnútorný poriadok ŠKD tu ku stiahnutiu
Výchovný program ŠKD tu ku stiahnutiu


Krúžok

Zábavne pastelky

 

Školský časopis Hop-skáčik ku stiahnutiu tu

hore

Cintorín

Šport

NATUR - PACK

NATUR - PACK

Projekty

Projekty obce