Menu
Obec Veľaty
Veľaty

Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícky chrám Mena Panny Márie


Existenciu kostola na tomto mieste dokazujú dokumenty už v roku 1620. V roku 1700 v ňom pôsobili evanjelickí reformovaní kazatelia. Podľa písomných záznamov začal kostol v roku 1718 slúžiť rímskokatolíkom. Obec patrila a dodnes patrí k farnosti svätého Michala v Lastovciach.

Z histórie kostola Mena Panny Márie sa dozvedáme, že bol opravovaný v roku 1760 a v roku 1867 vyhorel. Vďaka podpore a žiadosti grófa Andrássyho o finančnú pomoc ministerstva v Budíne  sa posviacka obnoveného chrámu konala 11.9. 1870. Z kroniky farnosti Lastovce vieme, že v roku 1958 bola vykonaná generálna oprava kostola vo Veľatoch. Jeho súčasná podoba však pochádza z roku 1984, kedy bol kostol v dvoch etapách opravený s výraznými zmenami. Išlo o veľký zásah do interiéru chrámu bez uplatnenia citlivého prístupu. Najväčším zásahom bolo odstránenie oltára a zamurovanie bočného vchodu. Z pôvodného oltára bol obraz Panny Márie premiestnený nad dvere sakristie. Dominantou chrámu sa stal rodinný kríž Břetislava Kafku z Červeného Kostelca. Centrom svätyne je pevný kamenný oltár. Pôvodne sa tam nachádzala hrobka Aladára, syna grófa Andrássyho. V súčasnosti sa na stene pred bohostánkom nachádza pamätná tabuľa s menom Aladára Andrássyho 1890-1895 s rodinným erbom. Kríž, ktorý stál nad hrobkou, bol umiestnený z vonkajšej strany chrámu.
V priestoroch zamurovaného bočného vchodu je socha Sedembolestnej Panny Márie. Pôvodný chór bol rozšírený. Vo veži kostola sú umiestnené dva funkčné zvony. Prežili rekvirácie prvej i druhej svetovej vojny. Malý zvon z roku 1900 je druhým najstarším zachovaným zvonom v lokalite.
Veľké úpravy sa vykonali aj v okolí kostola. Z južnej strany bola vytvorená skalka. Na východnej strane areálu bola vybudovaná jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie a svätej Bernadety.

Z dostupných prameňov sa dozvedáme, že počet obyvateľov obce Veľaty, ktorí sa hlásili k rímskokatolíckemu vyznaniu neustále narastal. V roku 2001 to bolo 468 obyvateľov.

Zaujímavosti

Kostol Mena Panny Márie sa stal miestom odpočinku jedného člena rodiny Andrássyovcov- Aladára. Viac sa dočítate v článku: Aladár
 

Kostol Veľaty

Rímskokatolícky chrám Veľaty

hore

Cintorín

Šport

NATUR - PACK

NATUR - PACK

Projekty

Projekty obce