Menu
Obec Veľaty
Veľaty

Školská jedáleň


Vstup do areálu MŠ, ZŠ a ŠJ

Školská jedáleň pri materskej a základnej škole zabezpečuje stravovanie pre približne 70 stravníkov. Obedy v priestoroch jedálne využívajú najmä deti materskej a základnej školy a zamestnanci obecného úradu. Mnohí občania však využívajú aj donáškovú službu obedov určenú pre dôchodcov.

Adresa ŠJ:

Školská jedáleň, Športová 295, 076 15 Veľaty
    

Čas výdaja obedov:

Pondelok- Piatok   11:30-13:30

Stravníci sa prihlasujú na obdobie jedného kalendárneho mesiaca, pričom majú možnosť výberu konkrétnych dní služby jedálne.

Ceny stravného:

Ceny stravného boli určené Všeobecným záväzným nariadením VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a následne boli upravené dodatkom VZN dodatok 2/2015

VZN č. 1/2012 :    files/VZN1_2012.pdf

Dodatok 2/2015: files/VZN_dodatok_2_2015.pdf

Stravné je potrebné uhradiť za celý kalendárny mesiac dopredu. V prípade včasného odhlásenia sa daný preplatok odpočítava zo sumy stravného nasledujúceho mesiaca.

Pracovníci Školskej jedálne:

Vedúca ŠJ: Ing. Katarína Krokusová
Kuchári: Mária Ujhelyová, Erika Čuchráčová

 

hore

Cintorín

Šport

NATUR - PACK

NATUR - PACK

Projekty

Projekty obce