Menu
Obec Veľaty
Veľaty

Základná škola


Základná škola

Základná škola Staničná 131/5, Veľaty, je neplnoorganizovaná výchovno- vzdelávacia inštitúcia. Škola je umiestnená v obecnom parku v strede dediny a je jedinou základnou školou v tejto lokalite. Škola príjma žiakov nie len z obce, ale aj zo širokého okolia. Súčasťou školy je aj školský klub detí (ŠKD).

Školu navštevuje cca 20 žiakov z obce, ale aj mimo nej. Po ukončení štvrtého ročníka žiaci postupujú do piateho ročníka podľa uváženia a rozhodnutia rodičov. V našej škole sú vzdelávaní aj žiaci so špecialnými výchovno- vzdelávacími potrebami.

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre 1. stupeň vychádza z cieľov stanovených a Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre 1. Stupeň ZŠ- ISCED 1.

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecných- vzdelávacích predmetoch, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.

Školské stravovanie zabezpečujeme v školskej jedálni v budove materskej školy. Prevádzku školy zabezpečuje 1 prevádzkový zamestnanec. Na výchovno- vzdelávaciu činnosť využívame 2 triedy ( žiakov 1 až 4 ročníka), jednu počítačovú učebňu, jednu telocvičňu a ihrisko.


Obrázky od detíKostolParkKaštieľObrázok od žiaka ZŠOÚ VeľatyVeľaty očami detíVeľaty očami detíOčami detíOčami detíParkOčami detíPri cerkviOčami detí

hore

Cintorín

Šport

Kalendár zvozu odpadu 2022

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 1. 12. 2022
jasná obloha 7 °C 1 °C
piatok 2. 12. jasná obloha 5/0 °C
sobota 3. 12. jasná obloha 4/-1 °C
nedeľa 4. 12. slabé sneženie 3/0 °C