Menu
Obec Veľaty
Veľaty

Cirkev

Pri poslednom sčítaní obyvateľstva  v roku 2021 občania obce deklarovali svoju náboženskú príslušnosť nasledovne:

Rímskokatolíci: 391

Gréckokatolíci: 253

Reformovaní, kalvínski veriaci: 8

Pravoslávni veriaci: 6

Svedkovia Jehovovi: 18

Evanjelici: 6

Bez vyznania a neuvedené: 141

 

Z celkového počtu obyvateľov 823 (rok 2021)
 

hore

Cintorín

Šport

NATUR - PACK

NATUR - PACK

Projekty

Projekty obce