Menu
Obec Veľaty
Veľaty

Gréckokatolícka cirkev

Gréckokatolícky chrám a farnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky.

Gréckokatolícky chrám sa nachádza na vŕšku v juhozápadnej časti obce a bol postavený v roku 1802.
Prvé záznamy o gréckokatolíckej farnosti a chráme pochádzajú z roku 1692. Počet gréckokatolíkov vo farnosti ovplivnilo sťahovanie katolíkov východného obradu v polovici 18. storočia. V roku 1741 už mala farnosť svoje filiálky. Presnejšie záznamy o farnosti pochádzajú z roku 1805. Od roku 1814 bol pravidelne vydávaný schematizmus Mukačevskej eparchie so sídlom v Užhorode. Z tohto dokumentu sa už dozvedáme informácie o počte veriacich vo farnosti.

Gréckokatolícka komunita  bola až do polovice 20. storočia najpočetnejšou skupinou veriacich. Historicko-spoločenské okolonosti ako aj cirkevný vývoj mali nesporne dopad na počet aktívnych veriacich farnosti. K najvážnejším zásahom patril tzv. Prešovský sobor a následné "zrušenie" gréckokatolíckej cirkvi v rokoch 1950-1968. Vo farnosti v tom čase pôsobili pravoslávni farári. Komunita sa rozčesla a časť veriacich sa zúčasňovala v tomto období na rímskokatolíckych obradoch.

Po roku 1968 sa veriaci mohli vrátiť ku gréckokatolíckemu obradu, no až do roku 1989 sa ku praktizovaniu viery pristupovalo opatrne a rozpačito. V roku 1990 sa ku gréckokatolíckemu vyznaniu pri sčítaní ľudu otvorene prihlásilo 274 obyvateľov. V roku 2000 to bolo 292 obyvateľov, čo predstavovalo 35,1% z počtu obyvateľov obce.

V súčasnosti patrí farnosť ku Gréckokatolíckej Košickej eparchii. Farnosť má dve filiálky - Luhyňu a Hrčeľ. V roku 1948 bol v Luhyni postavený chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky. V Hrčeli bol chrám Matky Ustavičnej Pomoci postavený v roku 1969 a je v spoločnom užívaní s rímskokatolíkmi.

Ku pozoruhodnostiam farského chrámu patrí výzdoba interiéru. Strop chrámu tvorí krížová klenba z dosák, na ktorých je pripevnené plátno. Na plátne sú namaľované veľkorozmerné obrazy a menšie medailóny. Dominantu interiéru však tvorí ikonostas umiestnený v chráme v roku 1934. Vytvoril ho rezbár Anton Helfer, ktorý vo Veľatoch prežil aj časť svojho života. Ikonostas bol v roku 2005 zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok.

1Ikonostas Veľaty

Gréckokatolícky Farský úrad:

Farská budova Gréckokatolíckej farnosti vo Veľatoch

hore

Cintorín

Šport

NATUR - PACK

NATUR - PACK

Projekty

Projekty obce