Menu
Obec Veľaty
Veľaty

Naša obec súčasťou mikroregiónu

mikroregion

Založenie mikroregiónu obcí ROŇAVA

Starostovia 14 obcí: Brezina, Byšta, Čeľovce, Egreš, Kazimír, Kuzmice, Lastovce, Luhyňa, Michaľany, Nižný Žipov, Slivník, Stanča, Veľaty a Zemplínska Nová Ves uzatvorili dňa 6. 3. 2007 v priestoroch Obecného úradu vo Veľatoch Zmluvu o založení mikroregiónu obcí ROŇAVA - združenia obcí.

     Tento nový mikroregión bude mať sídlo v Michaľanoch, pričom po uskutočnení volieb jeho orgánov sa predsedom správnej rady stal starosta našej obce JUDr. Jaroslav Barila a podpredsedom starosta Obce Slivník Vladimír Kráľovský.

     Mikroregión je dobrovoľné združenie obcí, ktorého poslaním je starostlivosť o životné prostredie, rozvoj cestovného ruchu, spolupráca v oblasti dopravnej infraštruktúry, starostlivosť o rozvoj informačných technológii, rozvíjanie spolupráce v oblasti vzdelávania, kultúry a športu, spolupráca v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, príprava a realizácia projektovej dokumentácie na čerpanie finančných projektov v rámci SR a z fondov EÚ, ďalej spolupráca s ostatnými mikroregiónmi v rámci SR ako aj mimo jeho územia (tzv. cezhraničná spolupráca) a vzájomná súčinnosť a spolupráca vo všetkých ostatných oblastiach v samospráve obcí.

     Obce tvoriace mikroregión prijali aj svoje stanovy a po prebehnutí registrácie budú rozvíjať spoluprácu hlavne z dôvodu čerpania prostriedkov z fondov EÚ, kde jednou z podmienok ich čerpania je aj splnenie počtu obyvateľov regiónov a to nad 10 000 obyvateľov.

     Mikroregión obcí je otvoreným združením, do ktorého budú môcť v budúcnosti pristupovať aj iné obce.

Dátum vloženia: 11. 3. 2007 11:26
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 3. 2016 9:00
hore

Cintorín

Šport

NATUR - PACK

NATUR - PACK

Projekty

Projekty obce