Menu
Obec Veľaty
Veľaty

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 5. 2024

Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení výkonu pri ochrane osobných údajov

Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení výkonu pri ochr

Neuvedené

MAHUT Group a. s.

Obec Veľaty

21. 5. 2024

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

10 100,00 EUR

Obec Veľaty

Mgr. Elizabeta Líza Gibilová

15. 5. 2024

Zmluva č. 2407

Zmluva č. 2407

98 985,24 EUR

STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov

Obec Veľaty

9. 5. 2024

Zmluva o technickej pomoci BOZP

Zmluva o technickej pomoci BOZP

35,00 EUR

Mgr. Oliver Jesenský

Obec Veľaty

26. 4. 2024

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte 26.4.2024

Neuvedené

Prima Banka

Obec Veľaty

11. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva1

289,00 EUR

PROGRANT, s.r.o.

Obec Veľaty

9. 4. 2024

Zmluva o dielo

1/2024

4 356,00 EUR

Ing. Peter Ferenc

Obec Veľaty

9. 4. 2024

§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR

24/45/060/2024

4 709,04 EUR

Obec Veľaty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

22. 3. 2024

Zmluva o posyktovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

324 0784

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľaty

19. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Natur-pack

Neuvedené

NATUR - PACK

Obec Veľaty

22. 2. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru

Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozoru

32 784,00 EUR

Ing. Peter Ferenc

Obec Veľaty

21. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

408,00 EUR

TOPSET Solutions s. r. o.

Obec Veľaty

7. 2. 2024

Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 20/Z/23-2

20/Z/23-2

3 857 790,16 EUR

Chemkostav, a.s.

Obec Veľaty

7. 2. 2024

Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 20/Z/23-1

20/Z/23-1

1 387 595,72 EUR

Chemkostav, a.s.

Obec Veľaty

2. 2. 2024

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo OÚ

269 979,16 EUR

Sales Corp s.r.o.

Obec Veľaty

16. 1. 2024

Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom

23/45/010/206

Neuvedené

Obec Veľaty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

28. 12. 2023

Z M L U V A č. 230064 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

230064 08U01

3 000 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Veľaty

19. 12. 2023

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke

14 992,80 EUR

Nitranet, s.r.o.

Obec Veľaty

19. 12. 2023

Zmluva o prenájme softvéru

OP-23-863

940,00 EUR

SmartBooks

Obec Veľaty

12. 12. 2023

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

Neuvedené

COOP JEDNOTA Nitra, SD

Obec Veľaty

4. 12. 2023

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte_

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Veľaty

27. 11. 2023

Zmluva o úvere č.1290/CC/23

Zmluva o úvere č.1290/CC/23

94 600,65 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Veľaty

27. 11. 2023

Zmluva o Balíkovom účte

Zmluva o Balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Veľaty

27. 11. 2023

Zmluva o elektronickej službe Business 24

Elektronická služba Business 24

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Veľaty

22. 11. 2023

Dodatok k zmluve

ZM-KO-OD-19-0793 2019/OBEC

Neuvedené

KOSIT a. s.

Obec Veľaty

13. 11. 2023

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľ. odpadu

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľ. odpadu

15,00 EUR

Obec Veľaty

biobio s. r. o

9. 10. 2023

Zmluva č. POD 119/2023

č. POD 119/2023

7 981,04 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Veľaty

27. 9. 2023

Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov

23/45/054/1727

102,66 EUR

Obec Veľaty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

25. 9. 2023

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní so šatstvom

Zmluva o spolupráci pri zbere

40,00 EUR

Obec Veľaty

Ľubomír Ludvik

20. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

550,00 EUR

Ing. Kobzoš Peter

Obec Veľaty

20. 9. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke mat. civilnej ochrany

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke mat. civilnej och

1 122,68 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľaty

12. 9. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo- včelín

8 401,09 EUR

Thermostav s. r. o.

Obec Veľaty

7. 9. 2023

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte 2.

Neuvedené

Prima Banka

Obec Veľaty

6. 9. 2023

dodatok č.1 k dohode o poskytnutí o príspevku § 19b

23/45/19B/-1

Neuvedené

Thermostav s. r. o.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

6. 9. 2023

Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR

23/45/19B/5

3 423,20 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Thermostav s. r. o.

21. 8. 2023

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Dodatok

204,38 EUR

Východoslovenská energetika a. s.

Obec Veľaty

4. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

NFP302090CWT9

31 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Veľaty

18. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-Q068-512-002-003

94 600,65 EUR

Obec Veľaty

Miestna akčná skupina ROŇAVA,o.z.

14. 7. 2023

Nájomná zmluva

1633/2023/6332

66,00 EUR

Slovenská spáva ciest

Obec Veľaty

16. 6. 2023

Zmluva o Municipálnom úvere

83/009/23

100 000,00 EUR

Prima Banka

Obec Veľaty

2. 6. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 83/008/19 zo dňa 05.06.2019

Dodatok č. 3

247,58 EUR

Prima Banka

Obec Veľaty

24. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-Q068-512-005-002

100 000,00 EUR

Miestna akčná skupina ROŇAVA,o.z.

Obec Veľaty

19. 5. 2023

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima Banka

Obec Veľaty

19. 5. 2023

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o účte

Neuvedené

Prima Banka

Obec Veľaty

17. 5. 2023

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva

Neuvedené

Mäso ZEMPLÍN, a.s.

Obec Veľaty

11. 5. 2023

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima Banka

Obec Veľaty

5. 5. 2023

Zmluva o Municipálnom úvere

83/006/23

58 108,58 EUR

Prima Banka

Obec Veľaty

3. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

3230776

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľaty

14. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-Q068-512-002-001

58 108,58 EUR

Obec Veľaty

Miestna akčná skupina ROŇAVA,o.z.

4. 4. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

105 588,00 EUR

STAVOSERVIS s.r.o.

Obec Veľaty

30. 3. 2023

Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR

23/45/060/117

4 279,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Veľaty

30. 3. 2023

Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR

23/45/060/112

4 279,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Veľaty

30. 3. 2023

Dohoda č. 23/45/054/255

Dohoda č. 23/45/054/255

4 572,63 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Veľaty

27. 3. 2023

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR

Urbárske pozemkové spoločenstvo Veľaty

Obec Veľaty

14. 3. 2023

Dodatok č. 5

Dodatok č. 5

Neuvedené

NATUR - PACK

Obec Veľaty

13. 3. 2023

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Veľaty

7. 3. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme

300,00 EUR

Obec Veľaty

STRABAG, s.r.o.

1. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska

Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb

Neuvedené

ULTIMA TV. spol. s.r.o.

Obec Veľaty

22. 2. 2023

Dohoda č. 23/45/054/89

Dohoda č. 23/45/054/89

3 406,65 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Veľaty

22. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytnutí dotácie

65,00 EUR

Obec Veľaty

Mesto Trebišov

24. 1. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní

Dodatok č. 1/2023

1 152,00 EUR

Lungo Mare s.r.o.

Obec Veľaty

13. 12. 2022

Wifi pre Teba v obci Veľaty

3a/2022

14 992,80 EUR

Nitranet, s.r.o.

Obec Veľaty

5. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071CFN7

15 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Veľaty

2. 12. 2022

Zmluva č. 2/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie / na rok 2022

č. 2/2022

500,00 EUR

Obec Veľaty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Michala Archanjela

25. 11. 2022

Zmluva č. 1/2022 - D

1/2022 - D

500,00 EUR

Obec Veľaty

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Veľaty

4. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

Zmluva č. POD 74/2022

5 924,87 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Veľaty

3. 11. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie

839/15/2022/závod TV

8 749 570,92 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Obec Veľaty

17. 10. 2022

Zmluva o grantovom účte

č.4/2022

Neuvedené

Prima Banka

Obec Veľaty

17. 10. 2022

Zmluva o dielo

č.5/2022

5 924,87 EUR

Thermostav s. r. o.

Obec Veľaty

13. 10. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

č.3/2022

156,11 EUR

Obec Veľaty

Kamélia, s.r.o.

22. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

23/2022

550,00 EUR

Ing. Peter kobzoš

Obec Veľaty

22. 8. 2022

Dohoda §54 Cesta na trh práce 3 ( Opatrenia č. 2 )

č.22/45/054/220

5 319,31 EUR

Obec Veľaty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

5. 8. 2022

Zmluva o výpožičke

KRHZ-KE-VO-555/2022

49 431,60 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľaty

13. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

č.309070ARV5

32 826,91 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Veľaty

13. 7. 2022

Zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany

č. CO-66/2022-TV

1 142,28 EUR

Okresný úrad Trebišov

Obec Veľaty

1. 7. 2022

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2022

č.1/2022

12 000,00 EUR

Obec Veľaty

Futbalový klub Veľaty

26. 5. 2022

Zmluva č. 322 0743

3220743

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľaty

19. 5. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-19-04-2022-SK

490,00 EUR

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Veľaty

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

hore