Navigácia

Obsah

Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným tu ku stiahnutiu

Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku tu ku stiahnutiu

Správa o činnosti Thermostav s. r. o. pre OZ Veľaty tu ku stiahnutiu

Výročná správa za rok 2018 tu ku stiahnutiu

Zmluvy 2019

Dohoda č. 19-45-053g-1 - ÚPSVaR

Dohoda č. 19-45-053g-1.pdf Stiahnuté: 94x

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Rekonštrukcia skladu - stavebné práce

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Rekonštrukcia skladu Veľaty - stavebné práce.pdf Stiahnuté: 28x

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí RP č. 1003-2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí RP č. 1003-2018.pdf Stiahnuté: 32x

Zmluva o dielo Výkon stavebného dozoru - Rekonštrukcia skladu Veľaty

Zmluva o dielo - Výkon stavebného dozoru pre projekt - Rekonštrukcia skladu Veľaty.pdf Stiahnuté: 11x

Zmluva o dielo - Revitalizácia futbalového areálu

Zmluva o dielo - Revitalizácia futbalového areálu.pdf Stiahnuté: 8x

Faktúry 2019

Faktúry 01 2019

Faktúry 01 2019.pdf Stiahnuté: 37x

Faktúry 02 2018

Faktúry 02 2019.pdf Stiahnuté: 30x

Faktúry 03 2019

Faktúry 03 2019.pdf Stiahnuté: 40x

Zmluvy 2018

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia skladu Veľaty

Zmluva o dielo Rekonštrukcia skladu Veľaty.pdf Stiahnuté: 32x

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva.pdf Stiahnuté: 40x

Licenčná zmluva č. 180501

Licenčná zmluva č. 180501.pdf Stiahnuté: 27x

Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov

Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov.pdf Stiahnuté: 26x

Licenčná zmluva č. 180811

Licenčná zmluva č. 180811.pdf Stiahnuté: 26x

Zmluva o dielo - Šatne FK Veľaty

Zmluva o dielo č. 12018.pdf Stiahnuté: 31x

Rámcová zmluva na odber tovaru - Staviva SK s. r. o.

Rámcová zmluva na odber tovaru - Staviva SK s. r. ol.pdf Stiahnuté: 27x

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

ZMLUVA o poskytnutí RP.pdf Stiahnuté: 25x

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Rekonštrukcia skladu Veľaty

Dodatok č. 1 Rekonštrukcia skladu Veľaty.pdf Stiahnuté: 26x

Faktúry 2018

Faktúry 12 2018

Faktúry 12 2018.pdf Stiahnuté: 22x

Faktúry 01 2018

Faktúry 01 2018.pdf Stiahnuté: 23x

Faktúry 04 2018

Faktúry 04 2018.pdf Stiahnuté: 22x

Stránka