Navigácia

Obsah

Faktúry, Zmluvy, Objednávky

Zmluvy 2016

Zmluva o dielo - hasičské trička

zmluva o dielo - hasičské trička.pdf Stiahnuté: 181x

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

zmluva o zbere a zhodnotení odpadu.pdf Stiahnuté: 189x

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 15/2016

dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 152016.pdf Stiahnuté: 197x

Polohopiné a výškopisné zameranie - park

plolohopisné a výškopisné zameranie - park.pdf Stiahnuté: 190x

Nájomná zmluva 84062016TV

nájomná zmluva č. 84062016tv.pdf Stiahnuté: 186x

Kúpna zmluva - Mäso ZEMPLÍN a. s.

kúpna zmluva - mäso zemplÍn a. s..pdf Stiahnuté: 204x

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2016

dodatok č. 1 - architektonická agentúra.pdf Stiahnuté: 212x

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zmluva o poskytovaní autítorských služieb.pdf Stiahnuté: 173x

Kúpna zmluva - Zempl. Veľkoobch. spoločnosť

kúpna zmluva - zemplínska veľkoobchodná spoločnosť.pdf Stiahnuté: 234x

Kúpna zmluva - školské ovocie

kúpna zmluva - školské ovocie.pdf Stiahnuté: 161x

Zmluva č. 140/POD-ZD2-79/16

zmluva č. 140pod-zd2-7916.pdf Stiahnuté: 168x

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

zmluva o pripojení k informačnému systému dátové centrum obcí a.pdf Stiahnuté: 169x

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

zmluva o poskytovaní právnych služieb.pdf Stiahnuté: 350x

Zmluva o odbere biol. rozlož. kuchyn. odpadu

zmluva o odbere biol. rozlož. kuchynského odpadu.pdf Stiahnuté: 152x

Kúpna zmluva - MUDr. Katarína Školníková

kúpna zmluva - mudr. katarína Školníková.pdf Stiahnuté: 250x

Zmluva o spolupráci - Mesto Trnava

zmluva o spolupráci - mesto trnava.pdf Stiahnuté: 157x

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.pdf Stiahnuté: 216x

Stránka