Navigácia

Obsah

Faktúry, Zmluvy, Objednávky

Faktúry 2016

Faktúry 08/2016

fa 082016.pdf Stiahnuté: 192x

Faktúry 09/2016

fa 092016.pdf Stiahnuté: 196x

Faktúry 10/2016

ifosoft2.pdf Stiahnuté: 157x

Faktúry 11/2016

fa 11 2016.pdf.pdf Stiahnuté: 157x

Faktúry 12/2016

ifosoft2.pdf Stiahnuté: 145x

Zmluvy 2016

ZMLUVA s NATUR-PACK, a.s.

natur-pack, a.s..pdf Stiahnuté: 290x

Zmluva o nájme

zmluva o nájme poľnohosposárskeho pozemku - z. kolesárová.pdf Stiahnuté: 625x

Zmluva o výpožičke

zmluva o výpožičke č. krhz-ke 185 - 2016.pdf Stiahnuté: 288x

Zámenná zmluva

zámenná zmluva v. pačutová.pdf Stiahnuté: 1196x

Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy

zmluva o poskytovaní služieb č. 0114.pdf Stiahnuté: 232x

Zmluva o výpožičke 2

zmluva o výpožičke č. krhz-ke-83-2016.pdf Stiahnuté: 253x

Mandátna zmluva - stavebný dozor

mandátna zmluva - stavebný dozor - budova bývalej zŠ.pdf Stiahnuté: 256x

Zmluva o dielo BETOSTAV

zmluva o dielo č. 2-2015.pdf Stiahnuté: 226x

Zmluva o dielo - Ing.arch. Ján Jakubčík

zmluva o dielo - projektová dokumentácia.pdf Stiahnuté: 311x

Zmluva o budúcej zmluve

zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov.pdf Stiahnuté: 239x

Zmluva o poskytnutí dotácie

zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mlá.pdf Stiahnuté: 206x

Kúpna zmluva na dodanie tovaru

kúpna zmluva na dodanie tovaru.pdf Stiahnuté: 191x

Zmluva o dielo - stavebné úpravy vstupu do parku

Zmluva o dielo - stavebné úpravy vstupu do parku.pdf Stiahnuté: 160x

Zmluva o dielo - pokládka

zmluva o dielo - pokládka kameného koberca ds.pdf Stiahnuté: 222x

SLOVGRAM

slovgram.pdf Stiahnuté: 204x

Stránka