Navigácia

Obsah

Faktúry, Zmluvy, Objednávky

Zmluvy 2019

Zmluva o dielo - Realizačný projekt výsadby

Zmluva o dielo - Realizačný projekt výsadby.pdf Stiahnuté: 58x

Zmluva č. 39 822 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 39 822 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR.pdf Stiahnuté: 33x

Nájomná zmluva - Ján Kolesár, JaKo

Nájomná zmluva - Ján Kolesár, JaKo.pdf Stiahnuté: 22x

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 83/006/19

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 8300619 (1).pdf Stiahnuté: 35x

Zmluva o Municipálnom úvere- Eurofondy č. 83/007/19

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 8300719.pdf Stiahnuté: 34x

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 83/008/19

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 8300819 (2).pdf Stiahnuté: 29x

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve o zdrženej dodávke plynu - INNOGY.pdf Stiahnuté: 16x

Mandátna zmluva č. 1-04-2019

Mandatná zmluva na výkon stavebného a odborného poradenstva.pdf Stiahnuté: 15x

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri VO

Zmluva VO Veľaty OcU.pdf Stiahnuté: 15x

Zmluva PPA - Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty

Zmluva PPA - Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty.pdf Stiahnuté: 15x

Zmluva o dielo - Revitalizácia futbalového areálu

Zmluva o dielo - Revitalizácia futbalového areálu.pdf Stiahnuté: 11x

Zmluva o poskytovaní všeob. prospešných služieb

Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy.pdf Stiahnuté: 10x

Zmluva PD stavby chodník ul. Staničná Veľaty pred Obecným úradom

Zmluva - PD- chodník ul. Staničná pred Obecným úradom.pdf Stiahnuté: 9x

Zmluva PD - Lipová alej - verejné osvetlenie Veľaty

Zmluva - PD- Lipová alej - VO Veľaty.pdf Stiahnuté: 10x

Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl

Zmluva o poskytovaní služieb - Periskop pre riad. škôl.pdf Stiahnuté: 8x

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov VLT

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov VLT.pdf Stiahnuté: 18x

Zmluva o grantovom účte - Využívanie OZE v obci Veľaty

Zmluva o grantovom účte - Využívanie OZE v obci Veľaty.pdf Stiahnuté: 8x

Zmluva o nájme nebytových priestorov - MUDr. Vladimír Dančák

Zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf Stiahnuté: 8x

Dodatok č. 4 k zmluve o prenájme nebytových priestorov - Pharm - bes s. r. o.

Dodatok č. 4.pdf Stiahnuté: 10x

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 072KE130009

Dodatok č. 2 k zmluve č. 072KE130009.pdf Stiahnuté: 5x

Stránka