Navigácia

Obsah

Faktúry, Zmluvy, Objednávky

Faktúry 2019

Faktúry 01/2019

Fa 012019.pdf Stiahnuté: 23x

Faktúry 02/2019

Fa 022019.pdf Stiahnuté: 3x

Zmluvy 2019

Kúpna zmluva - Zempl. Veľkoobchodná Spoločnosť

Kúpna zmluva - Zempl. Veľkoobchodná spoločnosť.pdf Stiahnuté: 30x

Kúpna zmluva - Mäso ZEMPLÍN a.s.

Kúpna zmluva - Mäso ZEMPLÍN.pdf Stiahnuté: 27x

Zmluva o dielo č. 1/2019 - KOSIT a.s.

Zmluva o dielo č. 12019 - KOSIT a. s..pdf Stiahnuté: 54x

Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku

Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku - Michal Bobík.pdf Stiahnuté: 27x

Zmluva - BOZP

Zmluva - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.pdf Stiahnuté: 26x

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie deti a mládeže

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže.pdf Stiahnuté: 18x

Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb - o zabezpečovaní úloh v oblasti výchovy a vzdelávania

Zmluva o technickej pomoci - AZEKO s. r. o..pdf Stiahnuté: 14x

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - náhradné diely na traktor.pdf Stiahnuté: 17x

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu

Zmluva - Kosit a. s..pdf Stiahnuté: 11x

Dodatok č. 2 k zmluve - NATUR- PACK, a.s.

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.pdf Stiahnuté: 3x

Zmluva o balíčku GDPR

Zmluva o balíčku GDPR + certifikáte SSL.pdf Stiahnuté: 4x

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2019

Zmluva - FK Veľaty.pdf Stiahnuté: 3x

Faktúry 2018

Faktúry 01/2018

Fa 012018.pdf Stiahnuté: 183x

Faktúry 02/2018

Fa 022018.pdf Stiahnuté: 146x

Faktúry 03/2018

Fa032018.pdf Stiahnuté: 127x

Faktúry 04/2018

Fa 042018.pdf Stiahnuté: 112x

Faktúry 05/2018

Fa 052018.pdf Stiahnuté: 97x

Faktúry 06/2018

Fa 062018.pdf Stiahnuté: 92x

Stránka