Navigácia

Obsah

Faktúry, Zmluvy, Objednávky

Faktúry 2019

Faktúry 01/2019

Fa 012019.pdf Stiahnuté: 76x

Faktúry 02/2019

Fa 022019.pdf Stiahnuté: 46x

Faktúry 03/2019

Fa 032019.pdf Stiahnuté: 20x

Faktúry 04/2019

Fa 042019.pdf Stiahnuté: 27x

Faktúry 05/2019

Fa 052019.pdf Stiahnuté: 17x

Faktúry 06/2019

Fa 062019.pdf Stiahnuté: 8x

Zmluvy 2019

Kúpna zmluva - Zempl. Veľkoobchodná Spoločnosť

Kúpna zmluva - Zempl. Veľkoobchodná spoločnosť.pdf Stiahnuté: 78x

Kúpna zmluva - Mäso ZEMPLÍN a.s.

Kúpna zmluva - Mäso ZEMPLÍN.pdf Stiahnuté: 76x

Zmluva o dielo č. 1/2019 - KOSIT a.s.

Zmluva o dielo č. 12019 - KOSIT a. s..pdf Stiahnuté: 106x

Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku

Zmluva o nájme poľnohospodárskeho pozemku - Michal Bobík.pdf Stiahnuté: 80x

Zmluva - BOZP

Zmluva - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.pdf Stiahnuté: 57x

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie deti a mládeže

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže.pdf Stiahnuté: 54x

Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb - o zabezpečovaní úloh v oblasti výchovy a vzdelávania

Zmluva o technickej pomoci - AZEKO s. r. o..pdf Stiahnuté: 60x

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - náhradné diely na traktor.pdf Stiahnuté: 59x

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu

Zmluva - Kosit a. s..pdf Stiahnuté: 48x

Dodatok č. 2 k zmluve - NATUR- PACK, a.s.

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.pdf Stiahnuté: 37x

Zmluva o balíčku GDPR

Zmluva o balíčku GDPR + certifikáte SSL.pdf Stiahnuté: 34x

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2019

Zmluva - FK Veľaty.pdf Stiahnuté: 41x

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000817-003

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK12018-000817-003.pdf Stiahnuté: 45x

Zmluva o dielo - Realizačný projekt výsadby

Zmluva o dielo - Realizačný projekt výsadby.pdf Stiahnuté: 46x

Stránka