Navigácia

Obsah

Územný plán obce

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Veľaty

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Veľaty

 

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Veľaty

Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č. 1

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu obce Veľaty

 

Územný plán obce Veľaty