Navigácia

Obsah

04.07.2019

„Obnova pivničných priestorov kaštieľa Alexandra Andrássyho"

Obec Veľaty predložila dňa 28.6.2019 na úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na aktivitu: zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel. Predmetom projektu je „Obnova pivničných priestorov kaštieľa Alexandra Andrássyho vo Veľatoch" a jeho účelom je stavebno-technickými úpravami sprístupniť pivničné priestory ako jediný zachovaný stavebný prvok kaštieľa Alexandra Andrássyho. Pivničný portál a pivničné priestory J-Z krídla pôvodného kaštieľa sú situované na ploche obecného parku a ich obnova je v súlade so spracovanou štúdiou Revitalizácie parku. Celkové stavebné náklady v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie predstavujú čiastku 41 500,-EUR bez DPH a výška požadovanej dotácie je 37 350,-EUR bez DPH. V prípade úspešnosti žiadosti je potrebné stavebné úpravy realizovať do konca roka 2019.

Detail Rozvojový program obce

14.05.2019 - 31.07.2019

Záverečný účet Obce Veľaty za rok 2018

Detail Úradná tabuľa

15.04.2019

Oprava budovy a výstavba posilňovne

Oprava posilňovne

Detail Posilňovňa

06.03.2019

Aktualizovaný kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Detail Aktuality

05.03.2019

Fašiangová zábava

Obecný úrad vo Veľatoch a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Veľatoch pripravili Fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutočnila dňa 02.marca 2019 o 18:00 v kultúrnom dome vo Veľatoch. Po príhovore starostu obce Veľaty Prof. MVDr. Mikuláša Levkuta, DrSc. a krátkom kultúrnom programe sa pod taktovkou skupiny UNIVERZAL rozbehla fašiangová zábava. Vrcholom večera bola bohatá tombola, ktorá potešila mnohých prítomných. Ďakujeme za skvelú zábavu a tešíme sa o rok na ďalšiu skvelú fašiangovú zábavu.

Detail Aktuality