Navigácia

Obsah

30.07.2019

Štatút obce Veľaty 2019

Štatút obce Veľaty 2019

Stiahnuť VZN

04.07.2019

„Obnova pivničných priestorov kaštieľa Alexandra Andrássyho"

Obec Veľaty predložila dňa 28.6.2019 na úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na aktivitu: zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel. Predmetom projektu je „Obnova pivničných priestorov kaštieľa Alexandra Andrássyho vo Veľatoch" a jeho účelom je stavebno-technickými úpravami sprístupniť pivničné priestory ako jediný zachovaný stavebný prvok kaštieľa Alexandra Andrássyho. Pivničný portál a pivničné priestory J-Z krídla pôvodného kaštieľa sú situované na ploche obecného parku a ich obnova je v súlade so spracovanou štúdiou Revitalizácie parku. Celkové stavebné náklady v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie predstavujú čiastku 41 500,-EUR bez DPH a výška požadovanej dotácie je 37 350,-EUR bez DPH. V prípade úspešnosti žiadosti je potrebné stavebné úpravy realizovať do konca roka 2019.

Detail Rozvojový program obce

15.04.2019

Oprava budovy a výstavba posilňovne

Oprava posilňovne

Detail Posilňovňa