Navigácia

Obsah

Späť

Návrh dodatku č. 2 k VZN obce Veľaty č. 3/2009

Vyvesené: 16. 11. 2017

Dátum zvesenia: 16. 12. 2017

Späť