Navigácia

Obsah


Obecný úrad Veľaty, Staničná 8/12, 076 15 Veľaty

Tel.: 056 6686 830, 056 6686 831 , Fax.: 056 6686 832

E-mail: ocu@velaty.sk


Všeobecné informacie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh dodatku č. 2 k VZN obce Veľaty č. 3/200916.11.201716.12.2017

Oznamy

NázovVyvesenéDátum zvesenia
RIÚS KSK19.07.201604.08.2016