Navigácia

Obsah

Faktúry, Zmluvy, Objednávky

Zmluvy 2016

Zmluva o dielo - Ing.arch. Ján Jakubčík

zmluva o dielo - projektová dokumentácia.pdf Stiahnuté: 264x

Zmluva o budúcej zmluve

zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov.pdf Stiahnuté: 186x

Zmluva o poskytnutí dotácie

zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mlá.pdf Stiahnuté: 163x

Kúpna zmluva na dodanie tovaru

kúpna zmluva na dodanie tovaru.pdf Stiahnuté: 153x

Zmluva o dielo - stavebné úpravy vstupu do parku

Zmluva o dielo - stavebné úpravy vstupu do parku.pdf Stiahnuté: 119x

Zmluva o dielo - pokládka

zmluva o dielo - pokládka kameného koberca ds.pdf Stiahnuté: 186x

SLOVGRAM

slovgram.pdf Stiahnuté: 165x

Zmluva o dielo - revitalizácia parku

zmluva o dielo - štúdia revitalizácie parku v obci veľaty.pdf Stiahnuté: 217x

Zmluva o elektronickej komunikácii

zmluva o elektronickej komunikácii - dôvera zp.pdf Stiahnuté: 208x

Fekálny náves

fekálny náves pn 50 meprozet.pdf Stiahnuté: 149x

Zateplenie ZŠ a nadstavby

zateplenie obalových konštrukcií zŠ a nadstavba veľaty.pdf Stiahnuté: 138x

Zmluva o budúcej zmluve - COOP Jednota

zmluva o budúcej zmluve - coop jednota nitra.pdf Stiahnuté: 142x

Mandátna zmluva - stavebný dozor

mandátna zmluva - stavebný dozor.pdf Stiahnuté: 147x

Zmluva - FK Veľaty

zmluva - fk veľaty.pdf Stiahnuté: 156x

Zmluva o úvere

zmluva o úvere.pdf Stiahnuté: 138x

Zmluva ZaD č. 2 ÚP Obce Veľaty

zmluva o dielo - zad č. 2 - Územný plán obce veľaty.pdf Stiahnuté: 132x

Zmluva o dielo - hasičské trička

zmluva o dielo - hasičské trička.pdf Stiahnuté: 140x

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

zmluva o zbere a zhodnotení odpadu.pdf Stiahnuté: 137x

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 15/2016

dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 152016.pdf Stiahnuté: 145x

Polohopiné a výškopisné zameranie - park

plolohopisné a výškopisné zameranie - park.pdf Stiahnuté: 144x

Stránka