Navigácia

Obsah

Faktúry, Zmluvy, Objednávky

Zmluvy 2017

Zmluva o odbere biol. rozlož. kuchynského a reštauračného odpadu

zmluva o odbere bilogicky rozložiteľného kuchynského a rešt. od.pdf Stiahnuté: 144x

Kúpna zmluva - školské ovocie

kúpna zmluva - školské ovocie.pdf Stiahnuté: 107x

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf Stiahnuté: 146x

Zmluva o dielo - Oceľový prístrešok Veľaty

zmluva o dielo - oceľový prístrešok veľaty.pdf Stiahnuté: 165x

Kúpna zmluva - mäso ŠJ

kup. zmluva mäso zemplín, a.s.pdf Stiahnuté: 153x

Kúpna zmluva - Vladimír Jacko

kúpna zmluva - vladimír jacko.pdf Stiahnuté: 113x

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarne.pdf Stiahnuté: 94x

Zmluva o dielo - stavebné úpravy spevnených plôch - pri hasičovni

zmluva o dielo 92017 - stavebné úpravy spevnených plôch - pri h.pdf Stiahnuté: 105x

Zmluva č. 140POD79 17

zmluva č. 140pod7917.pdf Stiahnuté: 93x

Zmluva o poskytnutí dotácie - záujmové vzdelávanie detí a mládeže

zmluva poskytnutí dotácie- záujm. vzdelávanie detí a mládeže 2.pdf Stiahnuté: 114x

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Veľaty 01.pdf Stiahnuté: 86x

Kúpna zmluva - Venas Group, a. s.

VENAS.pdf Stiahnuté: 110x

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva - dod plynu.pdf Stiahnuté: 94x

Zmluva - audit účtovnej závierky r. 2017

Audit účt závierky001.pdf Stiahnuté: 87x

Zmluva o poskytovaní verejných služ. GBS

GBS.pdf Stiahnuté: 85x

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 9/2017

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 92017, zo dňa 14.06.2017.pdf Stiahnuté: 76x

Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Veľaty - lokalita "Pri cintoríne"

Zmluva o dielo - Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Veľaty - lokalita Pri cintoríne.doc Stiahnuté: 80x

Zmluva - združenie VIDIEK

Zmluva - Združenie VIDIEK.pdf Stiahnuté: 71x

Kúpna zmluva - Mäso ZEMPLÍN a.s.

Zmluva Mäso Zemplín001.pdf Stiahnuté: 71x

Kúpna zmluva - ZVOS, a. s.

ZVOS001.pdf Stiahnuté: 67x

Stránka