Navigácia

Obsah

Faktúry, Zmluvy, Objednávky

Faktúry 2018

Faktúry 01/2018

Fa 012018.pdf Stiahnuté: 72x

Faktúry 02/2018

Fa 022018.pdf Stiahnuté: 52x

Faktúry 03/2018

Fa032018.pdf Stiahnuté: 34x

Faktúry 04/2018

Fa 042018.pdf Stiahnuté: 26x

Faktúry 05/2018

Fa 052018.pdf Stiahnuté: 11x

Zmluvy 2018

Zmluva č.1/2018 - FK Veľaty

Zmluva FK Veľaty - kópia (2).pdf Stiahnuté: 71x

Kúpna zmluva - Roman Balog

Kúpna zmluva Roman Balog.pdf Stiahnuté: 85x

Zmluva PPA - Veľaty - stavebné úpravy vstupu do parku

Zmluva PPA - Veľaty - stavebné úpravy vstupu do parku.pdf Stiahnuté: 31x

Zmluva PPA - Rekonštrukcia miestn. komunikácií a chodníkov - Veľaty, ul. Obchodná

Zmluva PPA - Rekonštrukcia miestnych komun. a chodníkov - Veľat.pdf Stiahnuté: 30x

Zmluva DPO - Veľaty

Zmluva DPO - Veľaty.pdf Stiahnuté: 26x

Zmluva - rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v Obci Veľaty

Zmluva-rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v .pdf Stiahnuté: 31x

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná z.pdf Stiahnuté: 20x

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.pdf Stiahnuté: 26x

Zmluva - Požiarna zbrojnica - stavebné úpravy

Zmluva o dielo - Požiarna zbrojnica - stavebné úpravy.pdf Stiahnuté: 17x

Zmluva o dielo - lokalita pri cintoríne

Zmluva o dielo - lokalita pri cintoríne.pdf Stiahnuté: 16x

Partnerská dohoda - Veľaty a Tiszadob

Partnerská dohoda.pdf Stiahnuté: 13x

Nájomná zmluva - Thermostav s. r. o.

Veľaty Thermostav Nájomná zmluva.pdf Stiahnuté: 13x

Nájomná zmluva - Mikroregión obcí ROŇAVA

Nájomná zmluva - Mikroregión obcí ROŇAVA.pdf Stiahnuté: 11x

Mandátna zmluva - Požiarna zbrojnica - stavebný dozor

Mandátna zmluva Veľaty dozor 0xx 0 - 2018.pdf Stiahnuté: 10x

Zmluva o poskytovaní všeob. prospešných služieb

zmluva č. 0207.pdf Stiahnuté: 10x

Stránka